Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Dokumenty w szafkachPodatkowa księga przychodów i rozchodów tu urządzenie księgowe – przeznaczone do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w uproszczonej formie. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych korzystających z KPiR.
W ramach oferowanych usług:

  • prowadzimy bieżącą ewidencję operacji gospodarczych;
  • sporządzamy rejestry i deklaracja VAT;
  • zajmujemy się rozliczeniami z tytułu podatku dochodowego PIT;
  • przygotowujemy zestawienia i deklaracje podatkowe, 
  • zakładamy ewidencję środków trwałych i dokonujemy odpisów amortyzacyjnych
  • weryfikujemy rozliczenia z kontrahentami.

Oczywiście klientom rozpoczynającym przygodę z podatkową księgą przychodów i rozchodów udzielamy fachowego wsparcia i służymy pomocą na każdym etapie współpracy.

 

Kiedy możemy prowadzić uproszczoną ewidencję księgową na podstawie KPiR?

Zgodnie z art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uprawnione są osoby fizyczne rozliczające się według skali podatkowej lub na zasadach liniowych, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne oraz partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro.

Powierzając nam obsługę podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mogą być Państwo pewni jej rzetelnego i zgodnego z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów prowadzenia.